Thông tư 30/2014 quy định về đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 30/2014 quy định về đánh giá học sinh tiểu học

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH
Số 413, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ