Thông báo thi cuối năm học 2017-2018


Thứ ba (8/5/2018): Đọc thầm + Đoc thành tiếng ( Khối 1-5)

                                Lịch sử, Địa lý (khối 4,5)

Thứ tư (9/5/2018): Chính tả + Tập làm văn( Khối 1-5)

Thứ năm (10/5/2018): Toán ( Khối 1-5)

                                   Khoa học( khối 4,5)

 


Xem 819 lần
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH
Số 413, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ