Lịch kiểm tra định kỳ
Lịch kiểm tra định kỳ


Thứ ba (8/5/2018): Đọc thầm + Đoc thành tiếng ( Khối 1-5)

                                Lịch sử, Địa lý (khối 4,5)

Thứ tư (9/5/2018): Chính tả + Tập làm văn( Khối 1-5)

Thứ năm (10/5/2018): Toán ( Khối 1-5)

                                   Khoa học( khối 4,5)

 


  • Thứ ba (22/12/2015):  Toán ( từ khối 1-5)
  •                                  Lịch sử+ Địa Lý ( khối 4,5)
  • Thứ tư (23/12/2015):   Đọc thầm ( khối 2-5)
  •                                   Đọc thành tiếng ( khối 1-5)
  • Thứ năm ( 24/12/2015): Chính tả (khối 1-5)
  •                                      Tập làm văn ( Khối 2-5)

Lịch kiểm tra định kì cuối kì I

Học sinh khối 1,2,3,4 bắt đầu thi kiểm tra cuối năm từ ngày 12/5/2014 đến ngày 16/5/2014

Học sinh khối 5 bắt đầu thi kiểm tra cuối năm từ ngày 20/5/2012 đến ngày 22/5/2014 thi các môn Toán, Chính tả, Tập làm văn, Đọc thầm, Đọc thành tiếng.  Ngày 15/5/ 2014 thi Khoa học, Lịch sử, Địa lý.

Lịch kiểm tra chất lượng đầu năm 2014-2015

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH
Số 413, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ