Kết quả tuyển sinh
Kết quả tuyển sinh
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo

  Hoạt động chuyên môn

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
    
    
   TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH
   Số 413, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ