Tiểu học Thực Hành

Liên hệ nhà trường

Liên hệ

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:
Địa chỉ: 413 đường 30/4-P.Hưng Lợi-Q. Ninh Kiều-TPCT.

Điện thoại: 0710. 3738190.

Hình ảnh hoạt động