Tiểu học Thực Hành

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH

Liên đội trường tiểu học Thực Hành được xây dựng trong khuôn viên Trường Cao Đẳng Cần Thơ. Liên đội có quy mô 10 lớp, với tổng số học sinh 420 em.

.

Liên đội tuy nhỏ nhưng hoạt động khá đều tay, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn môi trường, duy trì nề nếp thể dục đầu, giữa giờ và múa hát sân trường. Ngoài ra Liên đội còn tổ chức bồi dưỡng và thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên thông việc kiểm tra các chuyên hiệu,…; Liên đội còn tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo do Ngành, Trường Cao Đẳng Cần Thơ và các cấp phát động, tổ chức.

Một số kết quả điển hình của Liên đội trong năm học 2013-2014:

Hội thi “ Làm lồng đèn” cấp Quận- Kết quả: 01 giải khuyến khích

Tham gia hội thi vẽ tranh chủ đề “ Em vẽ ước mơ của em” lần thứ V. Kết quả: 01 giải khuyến khích

Tham gia hội thi “ Hội khỏe Phù Đổng” cấp Quận- Kết quả: 02 huy chương Vàng; 01 huy chương Bạc

Tham gia hội thi “ Nghi thức đội” cấp Quận- Kết quả: công nhận.

 

Một số hình ảnh hoạt động của Liên đội năm học 2013-2014:

           

 

Xem 592 lần

Hình ảnh hoạt động