LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH PHÁT ĐỘNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2014-2015

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH PHÁT ĐỘNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2014-2015

Sáng ngày 13/10/2014, Liên đội trường Tiểu học Thực Hành phát động thi đua năm học 2014-2015. Trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, Chi đội 3B, đại diện cho các Chi đội 1A,1B, 2A,2B và 3A đọc bảng đăng ký thi đua năm học 2014-2015. Chi đội 5B, đại diện cho Chi đội 4A,4B,5A đọc bảng đăng kí thi đua năm học 2014-2015. Trong buổi lễ, cô Hiệu Trưởng đã nhận bảng đăng ký thi đua từ các lớp và nhắc nhở các lớp phấn đấu thi đua học tập và rèn luyện thật tốt để đạt chỉ tiêu đã đề ra.

Xem 716 lần
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH
Số 413, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ