Tiểu học Thực Hành

Cơ sở vật chất

- Phòng học: có 10 phòng (phục vụ bán trú 10 lớp)

- Phòng khác: 6 phòng (  VP, TV, P.CM, YT, Nhà bếp, Đội)

- Nhà vệ sinh: 2

- Máy vi tính: 6

- Máy chiếu: 2

- Máy in: 4

- Máy photocopy: 1


Hình ảnh hoạt động