Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Trường gồm có 3 tổ chuyên môn:

  1. Tổ khối 1,2,3: 6 giáo viên (trong đó: 1GVG cấpTP, 2 GVG cấp Q, 3 GVG cấp T)

  2. Tổ khối 4,5: 6 giáo viên. (trong đó: 2GVG cấpTP, )

  3. Tổ bộ môn: 5 giáo viên (trong đó: 4GVG cấpTP)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH
Số 413, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ