Ban giám hiệu qua các giai đoạn

Ban giám hiệu qua các giai đoạn

- Từ  8/1995 đến 8/2000:

    + Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Phong

    + Quản lí: Phạm Thị Chính

    +P hụ trách chuyên môn: Lê Minh Tuấn

- Từ 8/2000 đến 8/2007:

    + HT: Nguyễn Thị Huệ

    + P.HT: Nguyễn Thỵ Xuân Thảo (từ 2002 đến 2004)

    + P.HT: Huỳnh Thị Xuân Lan ( từ 2005 đến 2006)

    + CTCĐ: Huỳnh Thị Xuân Lan

- Từ 8/2007 đến 5/2010:

    + HT: Huỳnh Thị Xuân Lan

    + P.HT: Trương Thị Ngọc Liên

    + CTCĐ: Trịnh Thị Bích Hải

-Từ 6/2010 đến 6/2011:

    + HT: Trương Thị Ngọc Liên

    + P.HT: La Thụy Hồng Ngọc

    +C TCĐ: Nguyễn Thị Bắc

-Từ 6/2012 đến 6/2015

    + HT: Trương Thị Ngọc Liên

    + P.HT: La Thụy Hồng Ngọc 

    + CTCĐ: Nguyễn Thị Huỳnh Như

Từ 6/2015 đến 7/2017

     + HT: Trương Thị Ngọc Liên

    + P.HT: La Thụy Hồng Ngọc 

    + CTCĐ: Nguyễn Thị Trúc Ly

Từ 8/2017 đến nay

     + HT: Trương Thị Ngọc Liên

    + P.HT: La Thụy Hồng Ngọc 

 

    + CTCĐ: Trần Thị Kim Chi

 

 

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH
Số 413, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ