Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

- Được thành lập từ năm 1995, nằm trong khuôn viên trường Cao Đẳng-Cần Thơ thuộc địa bàn phường Hưng Lợi (Số 209-Đường 30/4-Phường Hưng lợi-Q. Ninh Kiều-TP Cần Thơ)

- Khi mới thành lập, mọi hoạt động của trường đều do trường CĐCT quản lí và điều hành. Đến năm 2000, trường được chuyển giao nhân sự và trực thuộc sự lãnh đạo và quản lí của PGD & ĐT Q. Ninh Kiều.

- Ban đầu trường chỉ có 5 lớp/5 khối với khoảng 90 HS và 12 CB-GV-NV, dần dần trường đã phát triển thêm về nhân sự, về học sinh, về cơ sở vật chất, ..

- Ngoài nhiệm vụ giáo dục, nhà trường còn làm nhiệm vụ hướng dẫn kiến tập, thực tập cho sinh viên trường CĐCT. Nhà trường chỉ tham gia hỗ trợ các trường trong địa bàn phường Hưng Lợi thực hiện điều tra phổ cập khi cần.

- Từ tháng 06/2012 đến nay trường trực thuộc quyền quản lý của trường Cao đẳng Cần Thơ.

 

- Hiện nay trường vẫn còn nằm trong khuôn viên trường Cao đẳng Cần Thơ - Địa chỉ: 413 đường 30/4-P.Hưng Lợi-Q. Ninh Kiều-TP Cần Thơ. Điện thoại: 0710. 3738190

 

 

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH
Số 413, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ